Rafael von Ow

Neu
circul electoral: Klosters
Plaz da glista: 3

Rafael von Ow

Contact

Rafael von Ow

Tge che jau poss

Tge che jau na poss betg

Scolaziun

Professiun/Occupaziun

Commembranzas

Funcziuns

Hobis

Ad in di liber cuschin jau/ mangel jau gugent…

Tge che jau poss vi dal Grischun/mia regiun